Informationsteknik, 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

InformationsteknikAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.532.34
Rutiner2.612.25
Inställning2.502.33
Undervisningsbruk2.272.00
Kunnande3.212.31

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
InformationsteknikAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1030
Nivåer
2-3
7063
Nivåer
3-4
207