Gymnastik, 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

GymnastikAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.932.99
Rutiner2.412.48
Inställning2.242.36
Undervisningsbruk1.441.63
Kunnande1.932.08

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
GymnastikAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3020
Nivåer
2-3
6776
Nivåer
3-4
34