Religion, 1.1.2013-18.6.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

ReligionAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.692.62
Rutiner2.322.34
Inställning2.232.33
Undervisningsbruk1.841.65
Kunnande2.012.05

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
ReligionAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2931
Nivåer
2-3
6765
Nivåer
3-4
34