Samhällslära, 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

SamhällsläraAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.822.84
Rutiner2.452.47
Inställning2.272.36
Undervisningsbruk1.941.61
Kunnande1.962.01

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
SamhällsläraAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2224
Nivåer
2-3
7572
Nivåer
3-4
34