Samhällslära, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

SamhällsläraAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.932.85
Rutiner2.402.43
Inställning2.222.38
Undervisningsbruk1.681.49
Kunnande1.811.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
SamhällsläraAlla som svarat
Nivåer
0-1
10
Nivåer
1-2
2528
Nivåer
2-3
7268
Nivåer
3-4
33