Spanska, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

SpanskaAlla som svarat
Teknologiska färdigheter3.052.85
Rutiner2.462.43
Inställning2.382.38
Undervisningsbruk1.591.49
Kunnande1.861.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
SpanskaAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2428
Nivåer
2-3
7468
Nivåer
3-4
23