Finska som andraspråk, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Finska som andraspråkAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.852.85
Rutiner2.412.43
Inställning2.412.38
Undervisningsbruk1.651.49
Kunnande1.921.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Finska som andraspråkAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2628
Nivåer
2-3
7168
Nivåer
3-4
33