Kemi, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

KemiAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.892.85
Rutiner2.422.43
Inställning2.232.38
Undervisningsbruk1.431.49
Kunnande1.881.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
KemiAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3828
Nivåer
2-3
5968
Nivåer
3-4
33