Franska, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

FranskaAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.892.85
Rutiner2.402.43
Inställning2.302.38
Undervisningsbruk1.541.49
Kunnande1.801.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
FranskaAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2928
Nivåer
2-3
7168
Nivåer
3-4
13