Modersmål, 2016

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

ModersmålAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.172.22
Rutiner2.162.21
Inställning2.212.25
Undervisningsbruk1.761.70
Kunnande2.172.13

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
ModersmålAlla som svarat
Nivåer
0-1
11
Nivåer
1-2
4142
Nivåer
2-3
5653
Nivåer
3-4
33