Finska som andraspråk, 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Finska som andraspråkAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.802.84
Rutiner2.462.47
Inställning2.412.36
Undervisningsbruk1.821.61
Kunnande2.012.01

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Finska som andraspråkAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2024
Nivåer
2-3
7672
Nivåer
3-4
34