Huslig ekonomi, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Huslig ekonomiAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.852.85
Rutiner2.312.43
Inställning2.172.38
Undervisningsbruk1.251.49
Kunnande1.651.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Huslig ekonomiAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
4628
Nivåer
2-3
5168
Nivåer
3-4
23