Finska som andraspråk, 2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Finska som andraspråkAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.063.12
Rutiner2.392.52
Inställning2.382.42
Undervisningsbruk1.951.68
Kunnande2.232.20

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Finska som andraspråkAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1013
Nivåer
2-3
8781
Nivåer
3-4
35