Tyska, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

TyskaAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.902.85
Rutiner2.332.43
Inställning2.272.38
Undervisningsbruk1.471.49
Kunnande1.841.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
TyskaAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2928
Nivåer
2-3
7068
Nivåer
3-4
13