Huslig ekonomi, 2016

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Huslig ekonomiAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.142.22
Rutiner1.882.21
Inställning2.152.24
Undervisningsbruk1.391.69
Kunnande1.752.13

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Huslig ekonomiAllmän utbildning
Nivåer
0-1
51
Nivåer
1-2
5742
Nivåer
2-3
3854
Nivåer
3-4
13