Gymnastik, 1.1.2017-23.3.2023

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

GymnastikAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.892.93
Rutiner2.372.46
Inställning2.212.37
Undervisningsbruk1.361.61
Kunnande1.822.04

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
GymnastikAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3522
Nivåer
2-3
6274
Nivåer
3-4
24