Filosofi, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

FilosofiAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.992.85
Rutiner2.512.43
Inställning2.252.38
Undervisningsbruk1.941.49
Kunnande1.991.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
FilosofiAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2228
Nivåer
2-3
7568
Nivåer
3-4
33