Tyska, 2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

TyskaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.103.12
Rutiner2.532.52
Inställning2.332.42
Undervisningsbruk1.811.68
Kunnande2.162.20

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
TyskaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
713
Nivåer
2-3
9381
Nivåer
3-4
05