Geografi , 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Geografi Alla som svarat
Teknologiska färdigheter2.892.85
Rutiner2.382.43
Inställning2.272.38
Undervisningsbruk1.651.49
Kunnande1.891.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Geografi Alla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2528
Nivåer
2-3
7268
Nivåer
3-4
33