Uttrycksförmåga, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

UttrycksförmågaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.752.86
Rutiner2.402.43
Inställning2.452.38
Undervisningsbruk1.851.48
Kunnande2.001.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
UttrycksförmågaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2528
Nivåer
2-3
7368
Nivåer
3-4
23