Svenska , 1.1.2017-23.3.2023

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Svenska Alla som svarat
Teknologiska färdigheter2.962.93
Rutiner2.382.46
Inställning2.232.37
Undervisningsbruk1.591.61
Kunnande1.932.04

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Svenska Alla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2622
Nivåer
2-3
7274
Nivåer
3-4
24