Biologi, 2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

BiologiAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.103.12
Rutiner2.502.52
Inställning2.392.42
Undervisningsbruk1.911.68
Kunnande2.192.20

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
BiologiAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
913
Nivåer
2-3
8681
Nivåer
3-4
55