Handarbete / slöjd, 1.1.2017-28.1.2023

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Handarbete / slöjdAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.912.93
Rutiner2.392.46
Inställning2.222.37
Undervisningsbruk1.571.61
Kunnande1.952.04

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Handarbete / slöjdAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3022
Nivåer
2-3
6774
Nivåer
3-4
34