Matematik, 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

MatematikAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.022.99
Rutiner2.452.48
Inställning2.292.36
Undervisningsbruk1.571.63
Kunnande2.032.08

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
MatematikAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2320
Nivåer
2-3
7276
Nivåer
3-4
54