Informationsteknik, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

InformationsteknikAlla som svarat
Teknologiska färdigheter3.092.85
Rutiner2.672.43
Inställning2.462.38
Undervisningsbruk1.821.49
Kunnande2.431.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
InformationsteknikAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1028
Nivåer
2-3
8068
Nivåer
3-4
103