Engelska, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

EngelskaAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.892.85
Rutiner2.372.43
Inställning2.322.38
Undervisningsbruk1.491.49
Kunnande1.881.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
EngelskaAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3128
Nivåer
2-3
6768
Nivåer
3-4
23