Musik, 2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

MusikAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.943.12
Rutiner2.572.52
Inställning2.582.42
Undervisningsbruk1.831.68
Kunnande2.192.20

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
MusikAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1413
Nivåer
2-3
7581
Nivåer
3-4
115