Svenska , 2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Svenska Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.123.12
Rutiner2.472.52
Inställning2.272.42
Undervisningsbruk1.681.68
Kunnande2.112.20

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Svenska Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1613
Nivåer
2-3
7981
Nivåer
3-4
45