Matematik, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

MatematikAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.942.85
Rutiner2.452.43
Inställning2.262.38
Undervisningsbruk1.461.49
Kunnande1.941.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
MatematikAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3428
Nivåer
2-3
6368
Nivåer
3-4
33