Musik, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

MusikAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.882.85
Rutiner2.422.43
Inställning2.312.38
Undervisningsbruk1.471.49
Kunnande1.731.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
MusikAlla som svarat
Nivåer
0-1
10
Nivåer
1-2
3228
Nivåer
2-3
6768
Nivåer
3-4
13