Geografi , 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Geografi Alla som svarat
Teknologiska färdigheter3.002.99
Rutiner2.382.48
Inställning2.302.36
Undervisningsbruk1.831.63
Kunnande2.092.08

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Geografi Alla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1820
Nivåer
2-3
7876
Nivåer
3-4
44