Svenska , 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Svenska Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.032.99
Rutiner2.402.48
Inställning2.242.36
Undervisningsbruk1.661.63
Kunnande1.982.08

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Svenska Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2120
Nivåer
2-3
7876
Nivåer
3-4
24