Hälsokunskap, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

HälsokunskapAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.842.85
Rutiner2.332.43
Inställning2.262.38
Undervisningsbruk1.531.49
Kunnande1.841.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
HälsokunskapAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3028
Nivåer
2-3
6868
Nivåer
3-4
23