Tyska, 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

TyskaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.012.99
Rutiner2.442.48
Inställning2.262.36
Undervisningsbruk1.681.63
Kunnande1.982.08

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
TyskaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1620
Nivåer
2-3
8276
Nivåer
3-4
34