Religion, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

ReligionAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.872.86
Rutiner2.352.43
Inställning2.252.38
Undervisningsbruk1.641.48
Kunnande1.831.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
ReligionAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2928
Nivåer
2-3
6868
Nivåer
3-4
23