Psykologi, 2017

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

PsykologiAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.952.85
Rutiner2.432.43
Inställning2.332.38
Undervisningsbruk1.971.49
Kunnande1.951.94

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
PsykologiAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2128
Nivåer
2-3
7768
Nivåer
3-4
23