Engelska, 2012

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

EngelskaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.072.06
Rutiner2.192.26
Inställning2.322.38
Undervisningsbruk2.122.14
Kunnande1.601.54

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
EngelskaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
01
Nivåer
1-2
4744
Nivåer
2-3
5053
Nivåer
3-4
33