Engelska, 1.1.2015-23.1.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

EngelskaAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.792.75
Rutiner2.332.39
Inställning2.252.34
Undervisningsbruk1.611.60
Kunnande1.962.02

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
EngelskaAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3029
Nivåer
2-3
6767
Nivåer
3-4
24