Gymnastik, 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

GymnastikAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.302.34
Rutiner2.162.25
Inställning2.332.33
Undervisningsbruk1.862.00
Kunnande2.242.31

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
GymnastikAlla som svarat
Nivåer
0-1
10
Nivåer
1-2
3430
Nivåer
2-3
6263
Nivåer
3-4
47