Engelska, 2015

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

EngelskaAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.292.30
Rutiner2.182.20
Inställning2.072.24
Undervisningsbruk1.631.70
Kunnande2.032.12

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
EngelskaAlla som svarat
Nivåer
0-1
21
Nivåer
1-2
4441
Nivåer
2-3
5154
Nivåer
3-4
34