Kemi, 2013

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

KemiAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.192.14
Rutiner2.212.17
Inställning2.132.27
Undervisningsbruk1.831.85
Kunnande2.362.13

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
KemiAlla som svarat
Nivåer
0-1
11
Nivåer
1-2
3941
Nivåer
2-3
5655
Nivåer
3-4
44