Uttrycksförmåga, 1.1.2017-18.6.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

UttrycksförmågaAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.662.87
Rutiner2.352.45
Inställning2.422.37
Undervisningsbruk1.861.56
Kunnande2.001.98

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
UttrycksförmågaAlla som svarat
Nivåer
0-1
10
Nivåer
1-2
2725
Nivåer
2-3
6871
Nivåer
3-4
44