Kemi, 1.1.2013-2.10.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

KemiAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.692.67
Rutiner2.362.36
Inställning2.172.33
Undervisningsbruk1.591.66
Kunnande2.092.06

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
KemiAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3330
Nivåer
2-3
6366
Nivåer
3-4
34