Gymnastik, 1.1.2019-9.10.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

GymnastikAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.892.95
Rutiner2.432.50
Inställning2.192.35
Undervisningsbruk1.451.63
Kunnande1.922.06

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
GymnastikAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3421
Nivåer
2-3
6375
Nivåer
3-4
34