Matematik, 1.1.2017-18.6.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

MatematikAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.962.87
Rutiner2.472.45
Inställning2.262.37
Undervisningsbruk1.531.56
Kunnande1.981.98

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
MatematikAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2925
Nivåer
2-3
6871
Nivåer
3-4
44