Tyska, 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

TyskaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.872.86
Rutiner2.452.48
Inställning2.262.36
Undervisningsbruk1.611.61
Kunnande1.902.02

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
TyskaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2424
Nivåer
2-3
7372
Nivåer
3-4
24