Fysik, 2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

FysikAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.153.13
Rutiner2.712.59
Inställning2.262.41
Undervisningsbruk1.571.67
Kunnande2.102.15

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
FysikAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1912
Nivåer
2-3
7783
Nivåer
3-4
55