Engelska, 1.1.2015-4.3.2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

EngelskaAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.812.77
Rutiner2.352.40
Inställning2.252.34
Undervisningsbruk1.621.60
Kunnande1.972.03

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
EngelskaAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2928
Nivåer
2-3
6868
Nivåer
3-4
24