Hälsokunskap, 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

HälsokunskapAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.842.86
Rutiner2.402.48
Inställning2.252.36
Undervisningsbruk1.661.61
Kunnande1.972.02

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
HälsokunskapAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2624
Nivåer
2-3
7172
Nivåer
3-4
34