Modersmål, 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

ModersmålAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.352.34
Rutiner2.212.25
Inställning2.292.33
Undervisningsbruk2.082.00
Kunnande2.352.31

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
ModersmålAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3130
Nivåer
2-3
6463
Nivåer
3-4
67